Kim Malmquist - Dirigent

KIM MALMQUIST är verksam som orkesterdirigent, pianist, tonsättare och körledare sedan 1993. Han har medverkat i Svergies Television, Sveriges Radio och skivinspelningar som dirigent, pianist och tonsättare.
2010 grundade han Vasastans Körakademi. Körakademien består idag av 3 olika körer.
Kim Malmquist är medlem i Svenska Dirigentföreningen.

www.kimmalmquist.com